Konstytucja Słowacji

Konstytucja Słowacji (pol. Konstytucja Republiki Słowackiej, słow. Ústava Slovenskej republiky) – ustawa zasadnicza Republiki Słowackiej, przyjęta na jednej z sesji Rady Narodowej, która odbyła się 1 września 1992 roku (kilkakrotnie nowelizowana). Dzień ten został ustawiony jako Dzień Konstytucji na Słowacji.

Słowacja
Godło Słowacji
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Słowacji

Wikiprojekt Polityka

Podział KonstytucjiEdytuj

Słowacka konstytucja jest podzielona na 9 części, w których łącznie znajduje się 156 artykułów. Oto jak wygląda podział słowackiej konstytucji:

 • Część 1 w jej skład wchodzą artykuły o:
  • Wstęp ogólny (Artykuły 1–7)
  • Słowackie Symbole Narodowe (Artykuły 8–9)
  • Stolica Republiki Słowackiej (Artykuł 10)
 • Część 2 jest poświęcona prawom człowieka, w jej skład wchodzą artykuły o:
  • Wstęp ogólny (Artykuły 11–13)
  • Fundamentalne prawo do wolności (Artykuły 14–25)
  • Prawo polityczne (Artykuły 26–32)
  • Prawa mniejszości narodowych (Artykuły 33–34)
  • Prawa gospodarcze, kulturowe oraz socjalne (Artykuły 35–43)
  • Prawa ochrony środowiska i dziedzictwa narodowe (Artykuły 44–45)
  • Władza sądownicza oraz organizacje ochrony prawa (Artykuły 46–50)
 • Część 3 w jej skład wchodzą artykuły o:
  • Gospodarka w Republice Słowackiej (Artykuły 51–59)
  • Najwyższa ochrona ksiąg Republiki Słowackiej (Artykuły 60–63)
 • Część 4 w skład niej wchodzą artykuły o samorządach, które znajdują się w arykułach 64–71
 • Część 5 jest poświęcona władzy ustawodawczej, w jej skład wchodzą artykuły o:
  • Radzie Narodowej (Artykuły 72–92)
  • Referendum (Artykuły 93–100)
 • Część 6 jest poświęcona władzy wykonawczej, w skład niej wchodzą artykuły o:
  • Prezydencie Słowacji (Artykuły 101–107)
  • Rządzie Słowacji (Artykuły 108–123)
 • Część 7 jest poświęcona władzy sądowniczej w skład niej wchodzą artykuły o:
  • Słowackim sądzie konstytucyjnym (Artykuły 124–140)
  • Systemie sądowniczym na Słowacji (Artykuły 141–148)
 • Część 8
  • Ochrona publiczna na Słowacji (Artykuły 149–151)
  • Ombudsman (Artykuł 151a)
 • Część 9
  • Zakończenie (Artykuły 152–156)

Linki zewnętrzneEdytuj