Konsument

strona ujednoznaczniająca
  • konsument (biologia) – rodzaj organizmów żywych,
  • konsument (prawo) – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • konsument (ekonomia) – osoba nabywająca towary dla zaspokojenia swoich potrzeb.
  • Konsument (piosenka) – piosenka Kultu