Konwent Organizacji Niepodległościowych

Konwent Organizacji Niepodległościowych (KON) – polityczne ugrupowanie konspiracyjne obozu sanacyjnego. Założone w 1942 roku przez dawnych zwolenników Walerego Sławka, skonfliktowanych z grupą Edwarda Śmigłego-Rydza (tworzącą Obóz Polski Walczącej). Kierownictwo tworzyli Zygmunt Hempel, Mikołaj Dolanowski, płk Wacław Lipiński, ppłk Franciszek E. Pfeiffer. Wojskowo podporządkowane Armii Krajowej. Pod względem politycznym formalnie uznając rząd londyński faktycznie pozostawało w opozycji wobec Delegatury Rządu. W grudniu 1944 r. połączyło się z OPW tworząc Stronnictwo Niezawisłości Narodowej. Organ prasowy „Myśl Państwowa”.

LiteraturaEdytuj

Wizje Polski. Programy polityczne lat wojny i okupacji 1939-1944, wybór i opracowanie Kazimierz Przybysz, Warszawa 1992, s. 416.