Królowie Medii Atropatene

Królowie Medii AtropateneEdytuj

Dynastia AtropatydówEdytuj

 • Atropates (satrapa Medii 331-323, Medii Atropatene 323-po 320 p.n.e.)
 • Artabazos (ok. 275)
 • Artabazanes (221/20-po 211)
 • Nieznani władcy?
 • Timarchos (tylko satrapa Medii ok. 162-160)
 • Zależność od imperium Partów ok. 139-87
 • Gotarzes (I) (ok. 95-87; król Partów 91-87)
 • Zależność od Armenii 87-66
 • Mitrydates I (ok. 69-66) [zięć Tigranesa II Wielkiego, króla Wielkiej Armenii]
 • Dariusz (ok. 65) [syn]
 • Ariobarzanes I (65-56) [brat]
 • Zależność od imperium Partów 66 p.n.e.-224 n.e.
 • Artawazdes I (56-31; usunięty; król Małej Armenii 30-20) [syn]
 • Panowanie Partów? 31-20
 • Ariobarzanes II (20 p.n.e.-4 n.e.; król Armenii 2-4 n.e.) [syn]
 • Artawazdes II (4-10; król Armenii 4-6) [syn]

Dynastia ArsacydówEdytuj

 • Artabanus (10-12; król Partów jako Artabanus II (III) 12-38)
 • Wonones (12-51; król Partów jako Wonones II 51) [brat?]
 • Pakorus (51-72) [kuzyn]
 • Inwazja Alanów na Medię Atropatene 72 i 134/6
 • Nieznani władcy(?)
 • Zależność od imperium Sasanidów 224-651
 • Arabowie podbijają Medię Atropatene 651

BibliografiaEdytuj

 1. Hertmanowicz-Brzoza M., Stepan K., Słownik władców świata, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 28 i 115, ​ISBN 83-7435-077-6​..
 2. Toumanoff C., Manuel de Généalogie et de Chronologie pour l’histoire de la Caucasie Chrétienne (Arménie - Géorgie – Albanie), Edizioni Aquila, Roma 1976, s. 83-85 (tabl. 11b).
 3. Truhart P., Regents of Nations. Systematic Chronology of States and Their Political Representatives in Past and Present. A Biographical Reference Book, Part 1: Antiquity Worldwide, München 2000, s. 66, ​ISBN 3-598-21543-6​.