Kraina historyczna

geograficzny lub kulturowy rejon istniejący w przeszłości, ale niekoniecznie obecnie

Kraina historycznaregion, obejmujący obszary powiązane wspólną (często przez kilkaset lat) historią, tradycją i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi. Układ krain historycznych jest zwykle niezależny od aktualnego podziału terytorialnego.

Opis edytuj

Na pojęcie krainy historycznej składa się szereg czynników, z których do najważniejszych zalicza się:

  • czynnik etniczny – rezultat osadnictwa, które dało podłoże pierwotnej organizacji prawno-społecznej danego terytorium
  • czynnik polityczny – określający ramy przestrzenne organizującej dane terytorium władzy politycznej
  • czynnik kościelny – organizujący wtórnie terytorium krainy dla celów organizacji kościelnej[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Renata Pysiewicz-Jędrusik: Granice Śląska. Wrocław: Rzeka, 1998, s. 8–9. ISBN 83-906558-4-5.