Krajowa Rada Spółdzielcza

Krajowa Rada Spółdzielcza – naczelny organ samorządu spółdzielczego, do którego należy reprezentowanie polskiego ruchu spółdzielczego w kraju i za granicą, inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotyczących spółdzielczości i mających dla niej istotne znaczenie czy inicjowanie i rozwijanie współpracy międzyspółdzielczej i szerzenie idei spółdzielczego współdziałania. Jest to zrzeszenie publicznoprawne działające na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 593) oraz statutu (uchwała I Kongresu Spółdzielczości z dnia 30 maja 1995 r. – M.P. z 1996 r. nr 7, poz. 86). Jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance - ICA).

Krajowa Rada Spółdzielcza
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

30 maja 1995

Zasięg

Polska i zagranica

Prezes

dr inż. Mieczysław Grodzki

brak współrzędnych
Strona internetowa

Rada przyznaje odznaczenia dla aktywistów i liderów ruchu spółdzielczego tj.: odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego” i odznakę „Za Zasługi dla Spółdzielczości”[1]. Prezesem zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej jest dr inż. Mieczysław Grodzki. Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej jest dr Jerzy Jankowski.

KRS ma swoją siedzibę w Domu Pod Orłami przy ulicy Jasnej 1 w Warszawie. Znajdują się tutaj również Biblioteka KRS oraz Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

Organy Krajowej Rady Spółdzielczej edytuj

  • Kongres Spółdzielczości
  • Zgromadzenie Ogólne
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Przypisy edytuj

  1. Bogdan Roczniak. Na sto trzydzieści. „Tygodnik Sanocki”. Nr 44 (520), s. 1, 2 listopada 2001. 

Linki zewnętrzne edytuj