Krajowe Ramy Interoperacyjności

Krajowe Ramy Interoperacyjności – zestaw wymagań semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczących interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych[1].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 773).

Bibliografia

edytuj
  • Gałach A.: Krajowe ramy interoperacyjności, Systemy informatyczne w administracji publicznej; Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2015,