Krajowy Fundusz Kapitałowy

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. – polskie przedsiębiorstwo w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie działające w latach 2005–2020. Celem działania spółki było wspieranie polityki gospodarczej Rady Ministrów w zakresie stymulowania rozwoju gospodarczego państwa opartego na innowacyjności oraz konkurencyjności gospodarki[1][2].

Opis edytuj

Krajowy Fundusz Kapitałowy udzielał wsparcia finansowego funduszom kapitałowym w formie[1]:

  1. obejmowania i nabywania ich udziałów lub akcji;
  2. uczestniczenia w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
  3. nabywania ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa;
  4. nabywania emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;
  5. bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

W latach 2005–2018 jedynym akcjonariuszem spółki był Bank Gospodarstwa Krajowego, a w latach 2018–2020 Polski Fundusz Rozwoju S.A.[2]

Przypisy edytuj

  1. a b Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. nr 57, poz. 491).
  2. a b KRS Krajowy Fundusz Kapitałowy Nr KRS 0000238773

Linki zewnętrzne edytuj