Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowykredyt w całości wypłacany w gotówce.

W podziale kredytów według formy płatności wyróżnia się kredyt gotówkowy i bezgotówkowy. Przykładem kredytów gotówkowych są: kredyt lombardowy, kredyt studencki.

BibliografiaEdytuj