Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski

Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski – krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wydawana w latach 1995, 2002 i 2020 przez Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

 1. Vascular plants of Poland. A checklist • Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Opracowanie z 1995. Zostało udostępnione również w internecie. Opracowanie zawiera w porządku alfabetycznym ok. 6 000 nazw łacińskich i ponad 4000 nazw polskich wszystkich gatunków (ok. 2750) roślin naczyniowych występujących w Polsce.
 2. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist • Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Opracowanie z 2002, poprawione i uzupełnione w stosunku do poprzedniej edycji. Jest dostępne tylko w formie książkowej. Zawiera ok. 7000 nazw łacińskich i ok. 5000 nazw polskich wszystkich gatunków i podgatunków roślin naczyniowych występujących w Polsce. Jest to ponad 4800 taksonów, z czego 2500 to taksony rodzime, a 480 trwale zadomowione w polskiej florze. Ponadto ujęte zostały efemerofity oraz gatunki częściej uprawiane w gruncie.
 3. Vascular plants of Poland. An annotated checklist • Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. Publikacja z 2020. Zawiera 7402 nazwy naukowe gatunków i podgatunków oraz 5761 nazw polskich. Obejmuje łączni 4434 taksony, z czego 2600 są rodzime, a 534 trwale zadomowione. W stosunku do wcześniejszych wydań publikacja zawiera ok. 500 nowych taksonów (odkrytych w Polsce, głównie zawleczonych w międzyczasie, oraz nowo wyróżnionych gatunków z grup krytycznych). Zaktualizowany został status wielu gatunków, uznanych za już zadomowione (wcześniej notowanych jako zawlekane częściowo). Pod względem taksonomicznym opracowanie jest konserwatywne – zastosowano nazwy naukowe ugruntowane i używane tradycyjnie w polskim piśmiennictwie, aktualizacja taksonomiczna nastąpiła w niewielkiej liczbie rodzajów.

Głównymi autorami wszystkich wydań są: Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirek, Adam Zając i Maria Zając. Niektóre grupy taksonomiczne mają odrębnych autorów. Wszystkie wydania napisane są w języku angielskim i polskim oraz mają podobny układ treści zawierający następujące działy:

 • Lista gatunków. Przed nazwą taksonu symboliczne oznaczenia oznaczające jego status we florze polskiej:
  • antropofit zadomowiony we florze polskiej
  • takson o niepewnym statusie we florze polskiej
  • efemerofit
  • takson uprawiany
  • są wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej
  • takson wymarły na terenie Polski
  • takson prawdopodobnie wymarły na terenie Polski
 • Przypisy do listy gatunków
 • Zarys systematyki zastosowanej w publikacji
 • Indeks nazw rodzajowych wraz z ich przynależnością do rodzin
 • Indeks polskich nazw roślin wraz z odsyłaczami do nazw łacińskich
 • Indeks nazwisk autorów
 • Literatura

Bibliografia edytuj

 • Vascular plants of Poland • Checklist. [dostęp 2017-02-09].
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Biodiversity of Poland. Vol. 1. Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając i Maria Zając, Vascular plants of Poland. An annotated checklist • Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków, Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 2020, ISBN 978-83-62975-45-7.