Krzysztof Brzozowski (zm. 1647)

Krzysztof Brzozowski herbu Korab (zm. w 1647 roku) – podkomorzy bielski od 1642 roku, sędzia bielski w latach 1635-1642, starosta narewski w 1632 roku, cześnik podlaski w latach 1625-1635, sekretarz królewski w 1612 roku, pisarz królewski w 1623 roku, pisarz kancelarii większej koronnej w latach 1613-1616, pisarz kancelarii mniejszej koronnej w latach 1618-1621.

Studiował na Uniwersytecie Krakowskim.

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[1]. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z ziemi bielskiej[2].

Poseł na sejm zwyczajny 1635 roku, sejm zwyczajny 1637 roku, sejm nadzwyczajny 1637 roku, sejm 1638 roku, sejm 1640 roku, sejm 1642 roku[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
  2. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 367.
  3. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 163.

BibliografiaEdytuj

  • Wojciech Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, w: Studia Historyczne 1993, r. XXXVI, z. 2, s. 159.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 161.