Krzysztof Dominik Cieszkowski

Krzysztof Dominik Cieszkowski herbu Dołęga (zm. w 1720 roku) – kasztelan sochaczewski w 1716 roku, podkomorzy czernihowski w latach 1709-1716, chorąży nowogrodzkosiewierski w latach 1696-1709, rzekomy stolnik łęczycki w 1672 roku.

Poseł sejmiku czernihowskiego na sejm 1677 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 592.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 260.