Książę Edynburga

Książę Edynburgabrytyjski tytuł parowski kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii.

Książęta Edynburga 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Książęta Gloucester i Edynburga 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Książęta Edynburga 2. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Książęta Edynburga 3. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)