Książę Edynburga

Książę Edynburgabrytyjski tytuł parowski kreowany w parostwie Wielkiej Brytanii.

Książęta Edynburga 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Książęta Gloucester i Edynburga 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)

Książęta Edynburga 2. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Książęta Edynburga 3. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)

Dziedzicem tytułu jest najstarszy syn księcia, Karol, książę Walii. Wraz z jego wstąpieniem na tron tytuł książęcy zostanie wcielony do korony. Najprawdopodobniej zostanie wkrótce odtworzony dla młodszego brata księcia Walii, Edwarda, hrabiego Wessex.