Księga konsystorska

Księgi konsystorskie – zbiór dokumentów, teczek, dokumentujących działalności parafii. Są to: powołania i odwołania proboszczów, dokumentacja remontów, zbiórek pieniędzy, uposażenia plebanii, akty darowizn, podania o zmianę wyznania. Księgi takie w formie spisów tabelarycznych lub opisowych mogły choć nie musiały być prowadzone. Wśród ksiąg konsystorskich prowadzone są m.in.:

  • Status animarum
  • Księga Zapowiedzi
  • Księga Ogłoszeń parafialnych
  • Księga Chorych i Zaopatrzonych
  • Księga Bierzmowanych
  • Księga Bractwa Różańcowego
  • Księga Ofiarodawców
  • spisy ministrantów.