Księstwo trembowelskie

Księstwo trembowelskie – księstwo istniejące w połowie XII wieku na pograniczu księstwa halickiego i Rusi Kijowskiej. Jego stolicą, od której pochodzi nazwa, była Trembowla.

Księstwo powstało w roku 1084, jako włość młodszego z synów RościsławaWasylka, nadana z woli Wsiewołoda I.

Postanowieniem zjazdu w Lubeczu księstwo to zostało zabezpieczone jako dziedzictwo Wasylka. W tymże roku 1097 książę włodzimiersko-wołyński Dawid Igorewicz złapał i oślepił Wasylka, próbując jednocześnie zająć jego księstwo. Bracia Wasylka – Ruryk i Wołodar spowodowali jednak zwolnienie brata, pustosząc ziemię wołyńską, należącą do Dawida.

Postanowieniem zjazdu w Wyteczewie Wasylka pozbawiono księstwa trembowelskiego, ale Rościsławicze nie podporządkowali się tym ustaleniom. Po śmierci Wasylka w 1124, rządzili tam jego spadkobiercy, dopóki w 1141 nie zajął go Władymirko Wołodarowicz, będący już księciem księstwa halickiego. Księstwo trembowelskie weszło w tym roku w skład halickiego.

Kniaziowie TrembowliEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Малий словник історії України. Kijów: Łybid’, 1997. (ukr.)