Kudur-Enlil – król Babilonii z dynastii kasyckiej; panował w latach 1254-1246 p.n.e. Jego imię pojawia się w różnych inskrypcjach wotywnych i budowlanych, jak również w licznych tekstach ekonomicznych.

Babilonia za panowania Kasytów.

Bibliografia edytuj

  • hasło Kudur-Enlil, [w:] Gwendolyn Leick, Who's Who in the Ancient Near East, London and New York 2002, s. 93.