Kurializm

Kurializm – teoria głosząca wyższość papieża nad soborem oraz całym kościołem (odwrotność koncyliaryzmu).