Kwalitologia

Kwalitologia – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, zajmująca się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi jakości.

Kwalitologia dzieli się na kwalitologię teoretyczną i kwalitologię stosowaną, czyli inżynierię jakości.

Najistotniejsze działy metodyczne kwalitologii to:

  • kwalitowerystyka - metody wartościowania (ilościowego określania) poziomu jakości,
  • kwalitonomia - badanie stanów, struktury i zmienności składowych czynników jakości,
  • kwalitoprognostyka - metody planowania i prognozowania jakości,

Ważniejsze zastosowania kwalitologii:

  • społeczne - badania wymagań dotyczących ludzi, społeczeństw i procesów społecznych
  • przyrodnicze - badania sprawności organizmów żywych, procesów biologicznych
  • techniczne - badania jakości surowców, wyrobów, osprzętu i procesów technicznych
  • gospodarcze - badania jakości obiektów i procesów gospodarczych

BibliografiaEdytuj

  • Kolman R., Kwalitologia konsumencka wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Materiały konferencyjne, Future 2002 - Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstw, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 255-256