LT (dokument)

LT dowód księgowy (likwidacja środka trwałego), to dokument rozchodowy środka trwałego. Jest to usunięcie go z eksploatacji i wycofanie go z ewidencji składników rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Na podstawie tego dokumentu może nastąpić likwidacja fizyczna, oraz następuje likwidacja księgowa, co oznacza wyksięgowanie wartości danego środka trwałego z konta "Środki trwałe" oraz z konta "Umorzenie środków trwałych". Dokument ten sporządza zazwyczaj komisja likwidacyjna, lub dział zarządzający majątkiem, a następnie zatwierdza kierownik jednostki. Często zdarza się, że środki trwałe w momencie postawienia w stan likwidacji są już całkowicie umorzone, czyli ich wartość w bilansie jest równa 0.

Dokument zawieraEdytuj

 • nazwę jednostki, w której wystawia się dowód LT i jej dokładny adres
 • numer dowodu, umożliwiający w sposób jednoznaczny i niepowtarzalny oznaczyć dokument, zgodnie z metodą numeracji przyjętą w jednostce (w przypadku druków akcydensowych) lub w systemie komputerowym w module "Środki trwałe"
 • datę wystawienia
 • nazwę środka trwałego, jaka powinna jednoznacznie identyfikować likwidowany środek trwały
 • numer inwentarzowy środka trwałego, który powinien jednoznacznie identyfikować likwidowany środek trwały
 • orzeczenie komisji likwidacyjnej podające przyczynę oraz sposób likwidacji środka trwałego
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej
 • podpis pracownika upoważnionego za gospodarkę środkami trwałymi w jednostce
 • podpis upoważnionego pracownika księgowości
 • podpis kierownika jednostki
 • uwagi, miejsce na podanie cech charakteryzujących likwidowany środek trwały, np. rok produkcji danego środka trwałego

Powody sporządzaniaEdytuj

 • wycofanie środka trwałego na skutek jego zużycia i przeznaczenie go do likwidacji
 • uszkodzenie, awaria
 • dewastacja, wandalizm
 • budowa nowego środka trwałego
 • kradzież lub zaginięcie środka trwałego

ZałącznikiEdytuj

 • protokół likwidacji komisji likwidacyjnej
 • protokół fizycznej likwidacji, z którego będzie wynikać, że środek trwały nie będzie odsprzedawany

Likwidacja fizycznaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj