Laukmedienlas oddzielający Wielką Barcję od Małej Barcji, przecinał Warmię z północy na południe. W części środkowej znajdowały się jeziora: Luterskie, Tejstymy, Dadaj.

W czasach biskupów: Hermana z Pragi oraz Jana z Miśni, na wschodnich brzegach wymienionych jezior założono kilka wsi. Ponownie wznowiono akcję kolonizacyjną za czasów biskupa Jana Stryprocka. W tym czasie złożono także wieś Czerwonka.

Bibliografia

edytuj
  • B. Koziełło-Poklewski „Z dziejów wsi”, W: „Biskupiec z dziejów miasta i powiatu.” Pojezierze, Olsztyn 1969, s. 153–197