Legalizacja

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne[1].

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli[2]. Przykładowo wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, odmierzacze paliw ciekłych itp.).

Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych[3] - tabela nr 1 załącznika 5 - strona 24. Tabela nr 2 załącznika 5 na stronie 26 określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności.

Rodzaje legalizacjiEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa "Prawo o miarach" z dnia 11 maja 2001
  2. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. poz. ) [dostęp: 2017.06.21]
  3. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. poz. ) [dostęp: 2017.06.21]

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj