Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne[1].

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej. Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli[2]. Przykładowo wymóg legalizacji dotyczy m.in. przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, odmierzacze paliw ciekłych itp.).

Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych[3] - tabela nr 1 załącznika 5 - strona 24. Tabela nr 2 załącznika 5 na stronie 26 określa terminy wykonania pierwszej legalizacji ponownej dla przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności.

Rodzaje legalizacji edytuj

Przypisy edytuj

  1. Ustawa „Prawo o miarach” z dnia 11 maja 2001
  2. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. poz. 885) [dostęp: 2017.06.21]
  3. (PDF)Treść rozporządzenia na stronach isip.sejm.gov.pl (Dz.U. z 2017 r. poz. 969) [dostęp: 2017.06.21]

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj