Lineaż - termin określający wszystkich przodków w linii prostej, począwszy od pewnego konkretnego, wybranego w przeszłości.

Opis Edytuj

Terminu tego użył po raz pierwszy E.E. Evans-Pritchard. Jest on podobny do rodu. Wspólnota lineażowa obejmuje wszystkich potomków danego przodka zarówno żywych, jak i zmarłych. Członków lineażu oprócz wspólnego pochodzenia łączą także wspólne wartości kulturowe i społeczne.

Patrylineaż określa zbiór przodków płci męskiej, a matrylineaż - płci żeńskiej. Przez najmniejszy lineaż należy rozumieć trzon rodziny wielkiej złożonej z przedstawicieli co najmniej trzech pokoleń.

Występowanie Edytuj

W wielu kulturach lineaż wpływa na pozycję społeczną, np. w krajach arabskich w istotny sposób wpływa na mahru, czyli wysokość posagu.

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • Słownik etnologiczny: terminy ogólne. Poznań: PWN, 1987.