Lizergamidy

Lizergamidy – grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych amidowych kwasu lizerginowego.

Szkielet lizergamidów
Nazwa R1 R6 R2 R3
Zestawienie podstawników wybranych lizergamidów
Ergina H CH3 H H
DAM-57 H CH3 CH3 CH3
Ergonowina H CH3 CH(CH3)CH2OH H
Metergina H CH3 CH(CH2CH3)CH2OH H
Metysergid CH3 CH3 CH(CH2CH3)CH2OH H
LAE-32 H CH3 CH2CH3 H
LSD H CH3 CH2CH3 CH2CH3
ETH-LAD H CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3
PARGY-LAD H HC≡C−CH2 CH2CH3 CH2CH3
AL-LAD H H2C=CH−CH2 CH2CH3 CH2CH3
PRO-LAD H CH2CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3
CYP-LAD H C3H5 CH2CH3 CH2CH3
BU-LAD H CH2CH2CH2CH3 CH2CH3 CH2CH3
ALD-52 COCH3 CH3 CH2CH3 CH2CH3
MLD-41 CH3 CH3 CH2CH3 CH2CH3
LSM-775 H CH3 CH2CH2−O−CH2CH2
LPD-824 H CH3 CH2CH2 CH2CH2