Lo-Ammi – postać biblijna z Księgi Ozeasza.

Lo-Ammi
Występowanie

Księga Ozeasza

Rodzina
Ojciec

Ozeasz

Matka

Gomer

Rodzeństwo

Jizreel, Lo-Ruchama

Syn Ozeasza i Gomer. Jego imię oznacza „Nie mój lud”, gdyż Bóg uznał, że nie jest ich Bogiem, ani oni Jego ludem. Patrz Oz 1,9.