Lokal – wydzielona część budynku służąca celom mieszkaniowym lub innym (usługowym, produkcyjnym, handlowym) albo użytkowym (garaż). Lokal może składać się z dwóch lub większej liczby pomieszczeń.

Samodzielny lokal może stanowić przedmiot odrębnej własności, czyli nieruchomość lokalową.

Przepisy Prawa budowlanego i innych ustaw nakładają różne wymagania związane z samym powstaniem lokalu, jak i możliwością korzystania z niego.

Zobacz teżEdytuj