Lokalia – kościelna jednostka administracyjna, wydzielona decyzją biskupa część obszaru parafii, z własnym duszpasterzem oraz własnym zarządem majątkowym; w sprawach duszpasterskich zależna częściowo od parafii macierzystej. Tworzenie lokalii następowało zwykle z inicjatywy społeczności mieszkańców i stanowiło wstęp do utworzenia w danej miejscowości samodzielnej parafii.

BibliografiaEdytuj

  • Schematismus 1842,
  • S. Litak, Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 r., w: Materiały do atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce, t. IV, Lublin 1980,
  • J. Negwer, Die Verwaltungseinrichtungen der Breslauer Erzdiözese in Geschichte und Gegenwart, Breslau 1935,