Luitpold (zm. 4 lipca 907) – książę Bawarii i władca Karyntii od 899. Protoplasta rodu Luitpoldingów.

Luitpold
ilustracja
książę Bawarii
Okres

od 889
do 907

Następca

Arnulf

Dane biograficzne
Dynastia

Luitpoldingowie

Data śmierci

4 lipca 907

Żona

Kunegunda

Dzieci

Arnulf,
Bertold

Poślubił Kunegundę, córkę księcia Szwabii. Z tego małżeństwa pochodzili: