Maciej Post

Maciej (Mateusz) Post (zm. w 1627 roku) – oficjał sandomierski w 1618 roku, kanonik sandomierski w 1617 roku, sekretarz królewski w 1597 roku, pisarz kancelarii mniejszej koronnej w latach 1592–1597, pleban chęciński od 1597 roku.

Nobilitowany w 1591 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Jan Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r., Radom 1928, s. 238.
  • Wojciech Krawczuk, Pisarze kancelarii koronnych Zygmunta III Wazy, w: Studia Historyczne 1993, r. XXXVI, z. 2, s. 161.