Maforion (gr.) – wierzchnia szata, długi kobiecy szal, sięgający od głowy do stóp. Maforion Bogurodzicy jest jedną z najważniejszych relikwii związanych z pamięcią o Niej. Według tradycji znajdował się w kościele Blachernai w Konstantynopolu.

Matka Boża w niebieskim maforionie ozdobionym złotymi liliami.

Na ikonach Bogurodzica jest przedstawiana w maforionie purpurowego lub niebieskiego koloru. Czasem jest on obrzeżony złotą krajką i ozdobiony trzema gwiazdami (dwie na ramionach i jedna nad czołem Maryi).