Makrorestrukturyzacja

Makrorestrukturyzacja – polega na przebudowie struktury gospodarki pojmowanej jako całości, co w efekcie prowadzi do zmiany proporcji tworzenia i podziału dochodu narodowego. Ukierunkowana jest na osiągnięcie długofalowych celów gospodarczych.

Cechy makrorestrukturyzacji to m.in.:

  • wiodąca rola państwa,
  • podporządkowanie zmian strukturalnych określonemu programowi rozwoju gospodarczego,
  • wykorzystanie mechanizmów systemu ekonomiczno-finansowego.

Makrorestrukturyzacja jest procesem, w którym państwo przyczynia się do szybszego rozwoju produktów, sektorów, regionów czy gospodarki[1].

PrzypisyEdytuj

  1. R. Borowiecki: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE Kraków.