Mapa genetyczna

Mapa genetyczna – mapa lokalizacji genów na chromosomie określająca odległości między charakterystycznymi sekwencjami chromosomu, które nie kodują żadnego genu, zwanymi markerami[1]. Mapa genetyczna powstała poprzez badanie częstości zachodzenia zjawiska crossing over (rekombinacji) pomiędzy odpowiednimi genami na podstawie stosunku ilości rekombinantów do ilości osobników nie zrekombinowanych otrzymanych w krzyżówce testowej. Im częściej zachodzi crossing over między genami (im większa jest wartość tego stosunku), tym bardziej są one od siebie oddalone. Odległość tą wyraża się w jednostkach mapowych (j.m.) lub w centymorganach (cM):


PrzypisyEdytuj

  1. Marta Muszyńska: Mapowanie genomów. e-Biotechnologia.pl. [dostęp 2014-12-30].