Mapa izopachytowa

Mapa izopachytowa jest mapą ilustrującą zmiany miąższości warstw geologicznych. Izopachyty są liniami łączącymi punkty o tej samej wartości miąższości warstw geologicznych.

Szczegółowa mapa izopachytowa przedstawiająca strefę przybrzeżną Pacyfiki Stanach Zjednoczonych.

Mapy izopachytowe są wykorzystywane w badaniach hydrograficznych, stratygrafii, sedymentologii, wulkanologii, geologii strukturalnej i naftowej.

Linki zewnętrzneEdytuj