Marcin Żeromski (1680–1748)

Marcin Żeromski (ur. w 1680 roku, zmarł w 1748 roku) – archidiakon krakowskiej kapituły katedralnej w latach 1742–1748, kanonik krakowskiej kapituły katedralnej prebendy Dojazdów w latach 1725–1742, prebendy Chmielowska w 1723 roku, prepozyt kieleckiej kapituły kolegiackiej w latach 1723–1748, kanonik kieleckiej kapituły kolegiackiej prebendy Szydłowska w latach 1738–1740, kanonik kapituły katedralnej włocławskiej, kanonik warszawski, proboszcz kruszwicki.

BibliografiaEdytuj

  • Ludwik Królik, Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVIII wieku, Warszawa 1990, s. 203.
  • Ludwik Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich.T.4 Prałaci i kanonicy krakowscy, Kraków 1853, s. 317.
  • Jan Szczepaniak, Spis prałatów i kanoników kapituły katedralnej oraz kapituł kolegiackich diecezji krakowskiej (XVIII wiek), Kraków 2008, s. 13, 21, 23, 55, 57.