Maria Hussakowska-Szyszko

polska historyczka

Maria Hussakowska-Szyszko (ur. 1947[2]) – historyczka i krytyczka sztuki. Zajmuje się współczesnym muzealnictwem, kuratorstwem, historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, sztuką amerykańską.

Maria Hussakowska-Szyszko
Data urodzenia

1947

doktor habilitowany nauk humanistycznych
Specjalność: historia sztuki
Doktorat

1981

Habilitacja

29 marca 2004[1]

profesor
Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Od 1971 roku pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 1981 roku uzyskała stopień doktora (rozprawa Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym), a w 2003 stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa: Minimalizm w sztukach wizualnych). Zagraniczne staże naukowe: City University of London (1992), Kościuszko Foundation (1996), CEEPUS - University Eotuos Lorand (1998), Kultur Kontakt, Wiedeń (1999). Przewodnicząca Rady Programowej Podyplomowych Studiów Kuratorskich przy IHS UJ.

Członkini AICA, do 2009 roku członkini Zarządu Polskiej Sekcji AICA.

Siostra Bogdana Hussakowskiego.

Wybrane publikacje edytuj

Książki

 • Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Kraków: Wydawnictwo Literackie,1984.
 • Minimalizm w sztukach wizualnych. Demitologizacja pojęcia awangardy w amerykańskim środowisku artystycznym lat sześćdziesiątych, Kraków: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

Artykuły

 • Nowe teksty o starych zdjęciach, czyli kilka uwag o wydarzeniu, jakim stała się konferencja poświęcona fotografii „Why pictures now”, "Modus. Prace z historii Sztuki" II, 2002.
 • Demon intelektu w służbie historii sztuki, "Dekada literacka. Dwumiesięcznik kulturalny" 2005, nr 1 (209).
 • Prymusi i kontestatorzy w dialogu z instytucją [w:] Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania, red. D. Folga-Januszewska, Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 • Pomiędzy Dandyzmem a Trybalizmem /Between Dandyism and Tribalism [w:] Działania artystyczne w przestrzeni publicznej. Aspekty estetyczne i społeczne / Artistic activities in public space. The aesthetic and social aspects, Gdańsk: CSW Łaźnia, 2006.
 • The Transformation of a Dandy into an Anthroplogist – and back again [w:] The City in Art, Warszawa: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences (IS PAN), 2007.
 • Imagined authorities [w:] The Mousetrap Book. On dealing with Art. Institutions in Contemporary Curatorial Practice, ed. A. Szylak, A. Szczerski, Gdańsk: Wyspa Institute of Art / Wyspa Progress Foundation, 2007.
 • Rzeczy pośród innych rzeczy (w obszarze sztuki) [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska-Łysiak i Marcin Lachowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2007.
 • Przypadek Craigiego Horsfielda, "Rocznik Historii Sztuki" XXXII, 2007.
 • Des autorites supposes ou imaginees / Suspected or Imagined Authorities [w:] De l’ecole d’art a l’engagement artistique / From Art School to Professional practice, Paris: aica press, 2008.

Przypisy edytuj

 1. Dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2021-12-29].
 2. osoby-krs.pl

Linki zewnętrzne edytuj