Marta Vojteková (ur. 1979[1]) – słowacka polonistka, slawistka związana z Uniwersytetem Preszowskim.

Marta Vojteková
Państwo działania

 Słowacja

Data urodzenia

1979

Docent
Specjalność: filologia polska
Alma Mater

Uniwersytet Preszowski

Doktorat

2007
Uniwersytet Preszowski

Nauczycielka akademicka
uczelnia

Uniwersytet Preszowski

Życiorys edytuj

W 2003 roku ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej i słowackiej na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego. W 2007 roku uzyskała stopień doktora slawistyki, a w 2014 roku stopień docenta w zakresie języków i literatury słowiańskiej tejże uczelni[2].

W 1999 roku brała udział w letniej szkole języka i kultury polskiej organizowanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na tym uniwersytecie w 2001 roku odbyła również kurs polonistyczny dla studentów lektoratów języka polskiego. W 2003 roku skończyła uzupełniające studium pedagogiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego. W 2015 roku ukończyła kurs dotyczący zarządzania projektami[2].

W obrębie jej zainteresowań badawczych znajdują się: komparatystyka współczesnego języka polskiego i słowackiego, językoznawstwo korpusowe, profesjonalne tłumaczenia pisemne z języka polskiego i na niego w obszarach m.in. prawa ubezpieczeń społecznych, współpracy transgranicznej, filozofii oraz leśnictwa; a także język tłumaczeń fachowych i artystycznych[2]. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące współczesnego języka polskiego i słowackiego oraz teorii i praktyki przekładu[3].

Od 2006 roku pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Preszowskiego, w latach 2006–2013 zatrudniona była w Katedrze Slawistyki, a od 2013 roku pracuje w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich[2], którym kieruje.

Członkostwo edytuj

 • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave (Słowackie Towarzystwo Lingwistyczne przy Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie) – od 2004 r.
 • Stowarzyszenie „Bristol” polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego
 • Członkini komisji egzaminacyjnej ds. egzaminów zawodowych tłumacza ustnego i egzaminu zawodowego tłumacza z zakresu języka polskiego (2008, 2010, 2012)
 • Członkini rady redakcyjnej „Opera linguistica” – Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Preszowskiego (od 2016 r.)
 • Członkini rady naukowej czasopisma „Studia Filologiczne” (2016)[2].

Wybór publikacji edytuj

 • Sokolová M., Vojteková M., Mirosławska W., Kyseľová, M., Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2012. ISBN 978-80-555-0680-7. Dostęp online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sokolova1 [dostęp 2021-04-12].
 • Vojteková M., Administratívno-právna komunikácia: vzory písomností v poľskom jazyku s prekladovými slovníčkami, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2014. ISBN 978-80-555-1172-6. Dostęp online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova3 [dostęp 2021-04-12].
 • Vojteková M., Latinsko-slovensko-poľský slovník anatomických termínov I, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2015. ISBN 978-80-555-1474-1.
 • Vojteková M., Ortografia poľského jazyka, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2013. ISBN 978-80-555-0832-0. Dostęp online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova2 [dostęp 2021-04-12].
 • Vojteková M., Písomný prejav: slovensko-poľský komparatívny aspekt, Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2015. ISBN 978-80-555-1404-8.
 • Vojteková M., Predložky v spisovnej slovenčine a poľštine, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2008. ISBN 978-80-555-0416-2. Dostęp online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova1 [dostęp 2021-04-12].
 • Vojteková M., Slovenské a poľské adjektívum z aspektu slovotvornej motivovanosti, Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016. ISBN 978-80-555-1611-0.
 • Vojteková M., Valenčný potenciál poľských a slovenských adjektív, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2016. ISBN 978-80-555-1703-2. Dostęp online: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Vojtekova4 [dostęp 2021-04-12].

Przypisy edytuj

 1. PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS [online], unipo.sk [dostęp 2021-12-23] [zarchiwizowane z adresu 2021-12-23] (słow.).
 2. a b c d e doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD. | UNIPO [online], www.unipo.sk [dostęp 2021-04-18].
 3. Stowarzyszenie Bristol [online], www.bristol.us.edu.pl [dostęp 2021-04-18].

Linki zewnętrzne edytuj