Maszynoznawstwo

dział inżynierii mechanicznej i elektrotechniki

Maszynoznawstwo – jedna z podstawowych dziedzin wiedzy inżynierii mechanicznej energetycznej i elektrycznej. Maszynoznawstwo obejmuje wiadomości o projektowaniu i eksploatacji:

Ze względu na tradycyjny podział dziedzin inżynierii maszynoznawstwo można podzielić na: