Medal „Pro Bono Poloniae”

polskie resortowe odznaczenie cywilne ustanowione w 2018

Medal „Pro Bono Poloniae” – polskie resortowe odznaczenie cywilne, odznaka okolicznościowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przyznawana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medal „Pro Bono Poloniae”
Awers
Awers
Rewers
Rewers
Baretka
Baretka
Ustanowiono

25 czerwca 2018

Dewiza

PRO BONO POLONIÆ

Wielkość

38 mm

Kruszec

metal

Powyżej

odznaczenia państwowe

Poniżej

Medal „Pro Patria”

Projektant

Robert Szydlik

CharakterystykaEdytuj

Medal „Pro Bono Poloniae” został ustanowiony 25 czerwca 2018 przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przyznawany jest osobom fizycznym i prawnym, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych[1].

Odznakę nadaje Szef UdsKiOR z własnej inicjatywy lub na wniosek władz naczelnych ogólnopolskich organizacji kombatanckich, organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, a także kierowników polskich placówek dyplomatycznych. Odznakę wręcza osobiście Szef UdsKiOR, upoważniony pracownik Urzędu lub przedstawiciel innego organu administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego w czasie uroczystości o charakterze państwowym, patriotycznym lub rocznicowym. Emblemat odznaki nosi się zawieszony na wstążce na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, przed odznaką Medal „Pro Patria”[2].

Odznaka nie jest nadawana pośmiertnie oraz osobom, o których mowa w art. 21 ust. 2 Ustawy z 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz osobom, które w latach 1957–1989 prowadziły działalność skierowaną przeciwko organizacjom i członkom opozycji antykomunistycznej, działając w strukturach aparatu partyjno-państwowego, w tym w organach lub formacjach bezpieczeństwa, bądź z nimi współpracując lub popełniły czyn nie licujący z godnością obywatela polskiego[2].

Opis odznakiEdytuj

Odznaka ma formę metalowego krążka o średnicy 38 mm, fakturowanego srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu, umieszczono wypukły wizerunek Orła Białego przyjętego za herb Państwa Polskiego Ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Na wypukłym otoku awersu, wokół wizerunku Orła Białego, rozmieszczone są wklęsłe daty: 1768, 1794, 1830, 1848, 1863, 1914 oraz 1918, rozdzielone wklęsłymi krzyżykami wzorowanymi na polskim krzyżu kawalerskim. Daty symbolizują najważniejsze zrywy niepodległościowe społeczeństwa polskiego, począwszy od Konfederacji Barskiej, aż po początek czynu legionowego w 1914 i następujące po nim polskie działania polityczne oraz militarne uwieńczone odzyskaniem przez Polskę państwowości w 1918[2].

Na rewersie od góry znajduje się centralnie umieszczony w trzech liniach napis wypukłym pismem majuskułowym: PRO BONO POLONIÆ. Napis otoczony jest w podkowę otwartą ku górze wieńcem dębowym, symbolizującym chwałę i zwycięstwo oraz cnoty: odwagę, wytrzymałość, siłę i moc. Centralnie pod napisem, dolną część wieńca dębowego przesłania wypukły polski krzyż kawalerski, który jest znakiem Wojska Polskiego[2].

Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu szerokości 38 mm, ciemnoszarej, mającej po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki srebrzysty i ciemnokarmazynowy, szerokości 4 mm każdy. Kolor ciemnoszary wstążki nawiązuje do barwy munduru piechoty, najliczniejszej polskiej formacji zbrojnej w 1918[2].

Autorem projektu medalu jest Robert Szydlik[3].

OdznaczeniEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem „Pro Bono Poloniae”.

Pierwsza ceremonia dekoracji Medalem odbyła się 2 września 2018 w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Dekoracji wyróżnionych dokonał Kierownik UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk[1].

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj