Mediana wieku ludności

Mediana wieku ludności na świecie

Mediana wieku ludności – miara określająca liczbę lat, której nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona przez drugą połowę. Mediana w Polsce wynosiła 37,3 w 2007 ale przewidywany jest jej wzrost do 41,4 w 2020, co będzie związane ze starzeniem się społeczeństwa polskiego[1]. W oparciu o medianę wieku ludności A. Maksimowicz zaproponowała w 1990 stworzenie jednego ze wskaźników skali starości demograficznej[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Jolanta Szymańczak. Starzenie się polskiego społeczeństwa – wybrane aspekty demograficzne. „Studia BAS”. 30 (2/2012). s. 10-25. Kancelaria Sejmu. 
  2. Anita Abramowska-Kmon. O nowych miarach zaawansowania procesu starzenia się ludności. „Studia Demograficzne”. 159 (1/2011). s. 6.