Medycyna behawioralna

Medycyna behawioralna – dziedzina medycyny powstała na gruncie behawioryzmu w latach siedemdziesiątych.

Prezentuje podejście pragmatyczne, polegające na mniejszym zainteresowaniu wyjaśnianiem etiologii zaburzeń, a większej koncentracji na rozwoju metod skutecznej terapii.

Jej założenia to interdyscyplinarność (wykorzystywanie różnych kierunków medycyny, np. antropologii, psychologii, socjologii) i włączanie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.