Meldunek bojowyinformacja przekazana dowódcy (przełożonemu) dotycząca aktualnej sytuacji bojowej.

Meldunek bojowy jest także wojskowym dokumentem sprawozdawczym sporządzonym w formie pisemnej lub graficznej przedstawiający przełożonemu sytuację na polu walki. Zawiera informacje o położeniu i działaniu wojsk własnych, o położeniu i działaniu przeciwnika oraz zamiar meldującego. Meldunek bojowy mogą zakończyć prośby kierowane do przełożonego[1].

Rodzaje meldunków bojowych edytuj

  • Meldunek sytuacyjny
dokument sprawozdawczo-informacyjny, pisemny lub graficzny lub ustna relacja o sytuacji w działaniach bojowych. Zawiera szczegółowe dane o położeniu i działaniu wojsk własnych, uzyskane wiadomości o przeciwniku oraz informacje, co w danej sytuacji uczynił lub zamierza uczynić meldujący, jak również prośby pod adresem przełożonego[2].
  • Meldunek terminowy
sprawozdanie składane przełożonemu w określonym czasie zgodnie z przyjętym systemem meldunkowym.za pewien okres prowadzonych działań zgodnie z przyjętym systemem meldunkowym[2].
  • Meldunek doraźny
sprawozdanie składane na żądanie przełożonego, lub w sytuacji o której należy niezwłocznie przełożonego powiadomić[2].

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj