Metoda pozyskiwania drewna

Metoda pozyskiwania drewna, system pozyskania drewna – technologia pozyskania surowca drzewnego z lasu lub plantacji drzew szybko rosnących, uwzględniająca sposób transportu drewna.

Najbardziej rozpowszechniona w świecie klasyfikacja, przyjmuje jako kryterium podziału:

  • miejsce okrzesywania ściętego drzewa
  • miejsce wyróbki sortymentu drzewnego

oraz

  • formę transportowanego drewna
    Na podstawie wyżej wymienionej klasyfikacji metody pozyskiwania drewna można podzielić na:
  • Metoda całego drzewa, (system całego drzewa) polega na transporcie ściętych drzew z koroną oraz okrzesywaniu i przerzynce drewna na składnicy (bez względu na jej lokalizację, wielkość, czy własność). Główną cechą tej metody jest powstanie surowca drzewnego (właściwego towaru rynkowego) na składnicy. W literaturze przedmiotu metoda znana jest pod nazwą FTS – od pierwszych liter nazwy angielskiej (full tree system).
  • Metoda drzewa w częściach, (system drzewa w odcinkach) po ścince dzieli się drzewo na części (na przykład na nieugałęzioną i ugałęzioną — koronę), które mogą być oddzielnie transportowane. Często części pnia i korony silnie ugałęzione są rozdrabniane (zrębkowane) w całości. Metoda znana jest pod nazwą STS (short tree system).
  • Metoda całej strzały, (system całej strzały, system dłużycowy)- polega na okrzesywaniu ściętago drzewa na powierzchni cięć – w lesie, tuż przy pniu (pniaku), oraz transporcie całych dłużyc do składnic, gdzie zostaje wykonana manipulacja (podział sztuki drewna na odpowiednie sortymenty) i przerzynka drewna (w miejscu wykonanego podziału). Metoda znana jest pod nazwą LWS (long wood system).
  • Metoda sortymentowa, (metoda drewna krótkiego, system drewna krótkiego, metoda sortymentowa, system sortymentowy), po okrzesaniu, manipulacji i przerzynce drewna na powierzchni cięć na kłody i wyrzynki są one następnie transportowane, na składnicę, bądź do odbiorcy. Metoda znana jest pod nazwą SWS (short wood system).
  • Metoda drewna sypkiego, (system drewna sypkiego) polega na rozdrabnianiu drewna w lesie na zrębki i jego wywozie. Metoda znana jest pod nazwą FWS (friable wood system).