Metryka chrztu (akt chrztu) – aktualny dokument poświadczający przyjęcie chrztu. Wystawiany jest na bieżąco na potrzebę zainteresowanego w parafii, w której został ochrzczony. Obejmuje adnotacje z ksiąg metrykalnych, np. o zawarciu małżeństwa, co może zapobiegać bigamii.

Metryka chrztu zawiera:

  • imię i nazwisko zainteresowanego
  • imiona rodziców
  • dokładną datę i miejsce urodzenia
  • datę chrztu
  • nazwę parafii, w którym osoba została ochrzczona
  • rok i numer księgi chrztów
  • informacje na temat innych przyjętych sakramentów.

Do ważności metryka musi być podpisana przez upoważnioną osobę i zaopatrzona w pieczęcie parafialne.