Metryka strzałowa jest w górnictwie dokumentem opracowywanym dla każdego miejsca wykonywania robót strzałowych.

Metrykę strzałową sporządza służba strzałowa (par.40 rozp. MG,P i PS), a zatwierdza kierownik działu górniczego. Metryka zawiera dane techniczne niezbędne dla wykonania robót strzałowych, w szczególności określa rozmieszczenie i budowę poszczególnych ładunków wybuchowych, ich wielkość oraz sposób połączeń w sieci strzałowej[1]. W przypadku bardziej złożonych robót strzałowych i trudniejszych warunków sporządza się dokumentację strzałową zatwierdzaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych Dz.U. z 2003 r. nr 72, poz. 655