Międzynarodowa Tendencja Marksistowska

Międzynarodowa Tendencja Marksistowska ((ang.) International Marxist Tendency) – międzynarodowy ruch bazujący na teorii marksizmu i praktyce ruchu pracowniczego ostatnich 150 lat. Powstała w 1991 roku po tym, jak Ted Grant i Alan Woods (wraz z grupą innych aktywistów) zostali usunięci z Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej (CWI). IMT posiada swoje sekcje w ponad 35 krajach oraz szereg grup i osób sympatyzujących w co najmniej 20 krajach, w tym także i w Polsce.

Międzynarodowa Tendencja Marksistowska (International Marxist Tendency)

Cele i metody działaniaEdytuj

Celem istnienia IMT jest walka o socjalizm, tak jak był on definiowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Idee IMT bazują także m.in. na koncepcjach Lwa Trockiego rozwijanych po jego śmierci m.in. przez zmarłego w 2006 Teda Granta. Aktywiści tej organizacji zdecydowanie potępiają totalitaryzm radziecki, który uważają za zdradę ideałów socjalistycznych dokonaną przez biurokrację przewodzoną przez Stalina (popierają jednak rewolucję październikową, którą uważają za jeden z największych ruchów masowych w historii świata).

Cechą charakterystyczną IMT jest propagowanie idei marksistowskich w tak zwanych „tradycyjnych organizacjach ruchu pracowniczego”, za które aktywiści i teoretycy IMT uznają tradycyjne partie robotnicze (np. Partia Pracy w Wielkiej Brytanii czy Francuska Partia Komunistyczna oraz francuska Partia Socjalistyczna), związki zawodowe, organizacje młodzieżowe etc. Uważają oni, iż – mimo postępującego zbiurokratyzowania tych organizacji – to właśnie poprzez nie wyrażać się będzie niezadowolenie pracowników i młodzieży z obecnego porządku ekonomicznego. Mimo powszechnego podejmowania taktyki entryzmu socjaliści z IMT posiadają równoległe struktury zewnętrzne, zajmujące się głównie edukacją teoretyczną działaczy oraz propagowaniem idei organizacji.

Głównym instrumentem propagowania idei IMT jest strona In Defence of Marxism oraz strony internetowe i periodyki poszczególnych sekcji, m.in. wydawane w Hiszpanii, Wenezueli, Meksyku, Argentynie i Peru „El Militante” czy publikowany w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych „Socialist Appeal”. To właśnie te periodyki odróżniają aktywistów MTM jako odrębny nurt polityczny wewnątrz organizacji pracowniczych i młodzieżowych w krajach, gdzie posiada ona sekcje. Niektóre sekcje publikują także nastawione na edukację polityczną pisma zajmujące się teorią marksizmu oraz pomniejsze broszury.

W swoich działaniach IMT przywiązuje dużą wagę do edukacji teoretycznej. Strategie, taktyki i program podlegają dyskusji na zjazdach krajowych sekcji oraz kongresie światowym, który odbywa się raz na dwa lata i jest najwyższą władzą organizacji. Kongres światowy wybiera także Międzynarodowy Komitet Wykonawczy oraz Sekretariat Międzynarodowy z siedzibą w Londynie.

Obecnie IMT ma najsilniejsze sekcje w Pakistanie (gdzie posiadała do 2008 reprezentację parlamentarną oraz kieruje pracami największej organizacji studenckiej w Kaszmirze), Hiszpanii (gdzie jej członkowie stworzyli i kierują największą organizacją studencką Sindicato de Estudiantes), Włoszech, Meksyku i Wenezueli oraz Wielkiej Brytanii. Z inicjatywy czołowego teoretyka IMT Alana Woodsa w grudniu 2002 roku powstała także kampania solidarnościowa z rewolucją wenezuelską – Hands Off Venezuela, która działa obecnie w kilkudziesięciu krajach i m.in. doprowadziła do uznania nowej centrali związkowej UNT oraz poparcia rewolucji wenezuelskiej przez brytyjski Kongres Związków Zawodowych.

Teoretycy IMT analizują także kwestie historyczne, zagadnienia teorii marksizmu, sztuki, relacji współczesnej nauki do idei materializmu dialektycznego etc. Rezultaty tych analiz są publikowane w postaci książek: m.in. „Reason in Revolt – Marxist philosophy and modern science” (1995), „Russia – from revolution to counter-revolution” (1997), „Bolshevism – the road to revolution” (1999) oraz wiele innych (patrz poniżej). IMT publikuje także wznowione wydania klasyków marksizmu, m.in. opatrzoną przedmowami wnuka Trockiego Estebana Wołkowa serię prac tego wybitnego teoretyka marksizmu.

Niektóre książki publikowane przez MTM (w języku angielskim, dostępne są również tłumaczenia na inne języki):

  • Grant E., Woods A.: „Reason in revolt – Marxist philosophy and modern science” (1995), WellRed Publications, Londyn.
  • Grant E.: “Russia – from revolution to counterrevolution” (1997), WellRed Publications, Londyn.
  • Khan, L.: “Partition – can it be undone” (2001), WellRed Publications, Londyn.
  • Sewell, R.: “In the cause of Labour – history of British labour movement” (2005), WellRed Publications, Londyn.
  • Woods A.: “Bolshevism – the road to revolution” (1999), WellRed Publications, Londyn.

Linki zewnętrzneEdytuj