Michał Awdaniec

Michał Awdaniec (zm. ok. 1115) – kanclerz, polityk polski, współczesny Gallowi Anonimowi, który zaczął pisać swą kronikę prawdopodobnie na jego zamówienie. Prekursor polskiej myśli politycznej. Wywodził się ze sławnego rodu Awdańców, bliski krewny Michała Starego i Skarbimira[1].

Michał Awdaniec
Herb Michał Awdaniec
Data śmierci ok. 1115
kanclerz Bolesława Krzywoustego
Okres sprawowania 1112-1113
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki

Urząd kanclerza Bolesława Krzywoustego sprawował ok. 1112–1113, kiedy Gall Anonim wymienił go w tym charakterze w dedykacjach do pierwszej i drugiej księgi swojej kroniki. Według niektórych historyków (W. Abraham[2], W. Kętrzyński[3]) jakiś czas potem został następcą biskupa poznańskiego Pawła. Hipotezę tę oparto wyłącznie na fakcie odnotowania zgonu bliżej nieokreślonego biskupa polskiego Michała w nekrologu kanoników bamberskich (pod datą dzienną 17 sierpnia, ale bez podania roku), co zdaniem Władysława Abrahama może wskazywać na związki Michała z organizowaniem pierwszej misji pomorskiej Ottona z Bambergu. Identyfikacja biskupa Michała z nekrologu bamberskiego z kanclerzem Michałem Awdańcem jest jednak wątpliwa. Wpis ten niemal na pewno odnosi się do XIII-wiecznego biskupa kujawskiego Michała (1220/22-1252)[4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Targański 2018 ↓, s. 71.
  2. Władysław Abraham: Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wieku XII, Lwów 1890, s. 84
  3. Wojciech Kętrzyński: Studyja nad dokumentami XII wieku. „Roczniki Akademii Umiejętności”, Lwów, 1891, s. 312.
  4. Zob. Józef Dobosz: Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 242; Monika Bruszewska-Głombiowska, Biskup włocławski Michał: działalność kościelna, gospodarcza, polityczna (1220-1252), "Marpress", 2002.

BibliografiaEdytuj