Michał Niemirowicz Szczytt

Michał Niemirowicz Szczytt (Szczytt Niemirowicz / Szczytt) herbu Jastrzębiec (zm. w lub po 1800) – szambelan JKM Stanisława Augusta (1780), sędzia grodzki połocki

Jako sędzia grodzki połocki wyznaczony przez sejm rozbiorowy w 1774 lub 1775 do jednej z komisji.

Kawaler Orderu Św. Stanisława (1789).

Pochodził z gałęzi wierzchowskiej Niemirowiczów-Szczyttów. Młodszy syn Adama (wnuka Justyniana) i Barbary z Sakowiczów II v. za Józefem Lewkowiczem, córki podczaszego trockiego Macieja i Bogumiły z Nowackich.

Wcześnie osierocony. Opiekę nad nim i rodzeństwem przejął kasztelan inflancki Jan Niemirowicz-Szczytt, a później jego syn Justynian.

Brat posła na Sejm Wielki Marcina Niemirowicza-Szczytta i Honoraty za Adamem Maszewskim.

Zmarł bezpotomnie.

Bibliografia Edytuj

  • A. Haratym, Marcin Szczytt Niemirowicz [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 47. Warszawa–Kraków: Polska Akademia Nauk i Polska Akademia Umiejętności – Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, 2011, s. 572–574 (informacje w biogramie brata)
  • T. Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Rocznik IV, Poznań 1882, s. 368