Mikołaj Żółkiewski (zm. 1509)

Mikołaj Żółkiewski herbu Lubicz (zm. 1509) – chorąży bełski.

Mikołaj Żółkiewski
Herb
Lubicz
Rodzina

Żółkiewscy herbu Lubicz

Ojciec

Jan z Żółkwi

Dzieci

Jakub Żółkiewski

Był synem Jana z Żółkwi (zm. 1473), bratem Stanisława Żółkiewskiego, chorążego bełskiego. Gdy jego brat w 1501 został podkomorzym bełskim, Mikołaj objął po nim chorążostwo bełskie.

Miał syna Jakuba (zm. przed 1513), który nie pozostawił potomstwa.

Według Bartosza Paprockiego uzyskał godność wojewody bełskiego i był dziadem hetmana Stanisława Żółkiewskiego, co powtórzył za nim Kasper Niesiecki. Informacja ta jest odrzucana przez historyków. Dziadem hetmana był Stanisław, brat Mikołaja.

Bibliografia edytuj