Mikołaj Kazimierz Naruszewicz

Mikołaj Kazimierz Naruszewicz herbu Wadwicz (zm. w 1672 roku) – podstoli połocki w latach 1663-1672.

Poseł sejmiku brzeskolitewskiego na sejm 1665 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 390.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Henryka Lulewicza, Warszawa 2018, s. 283.