Mikołaj Patrascu

Mikołaj Patrascu (rum. Nicolae Pătraşcu), syn hospodara Wołoszczyzny Michała Walecznego. W latach 1599-1600, podczas wypraw ojca na Siedmiogród i Mołdawię sprawował w jego zastępstwie rządy na Wołoszczyźnie.

Źródło: J. Demel, Historia Rumunii, Wrocław 1970.