Mikołaj ze Ściborzyc

Mikołaj ze Ściborzyc herbu Ostoja – dziedzic Ściborzyc w Małopolsce, jeden z fundatorów kościoła w Wysocicach.

Mikołaj ze Ściborzyc
Herb
Ostoja
Data śmierci zm. ok. 1252 r.
Dzieci

Ścibor i Strachota

ŻyciorysEdytuj

Mikołaj ze Ściborzyc ufundował dokończenie budowy kościoła w Wysocicach. Pierwotnym fundatorem świątyni był biskup krakowski Iwo z Końskich herbu Odrowąż, który zmarł w 1229 roku pozostawiając rozpoczętą budowę kościoła w Wysocicach. Prace zostały wznowione dzięki wsparciu Mikołaja ze Ściborzyc. Świadczy o tym fakt, że na portalu kościoła wyryto znak nie mający nic wspólnego z rodem biskupa oraz zmiana wezwania świątyni z maryjnego na św. Mikołaja. Znak ten przedstawia godło herbu Ostoja. Mikołaj ze Ściborzyc miał dwóch synów - Ścibora i Strachotę, którzy po śmierci ojca sprzedali Ściborzyce klasztorowi cystersów w Szczyrzycu. Według dokumentu datowanego na dzień 14 maja 1252 roku transakcję tę zatwierdził książę Bolesław Wstydliwy.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • R. Kalinowski, Protoheraldyczny znak na portalu kościoła w Wysocicach a historia herbu Ostoja w średniowieczu, Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii, t. XV (XXVI), Warszawa 2016.
  • F. Piekosiński, Rycerstwo polskie wieków średnich, t. 3, zeszyt dodatkowy, s. 733.
  • R. Bogusławski, Herb Bernarda z Gronowic, kanclerza księcia Władysława Opolczyka, [w] "Na Sieradzkich Szlakach", nr 2015/4.